Skip to content

Het kinderpsychiatrisch onderzoek

Het onderzoek bestaat uit 4 afspraken. In de gesprekken staat het kind centraal.

In het 1e gesprek wordt geprobeerd, samen met het kind en de ouders, in kaart te brengen wat er aan de hand is.

Daarna volgen 2 gesprekken met het kind zonder de ouders.

Tijdens de gesprekken wordt gesproken over het kind thuis, op school en in de vrije tijd.

Verdere informatie wordt verkregen via vragenlijsten (Routine Outcome Measurement), overleg met school en via contact met betrokken hulpverleners.

Het 4e gesprek is een adviesgesprek, waarin tevens in voorkomend geval een behandelvoorstel wordt gedaan. Als een kind er aan toe is kan het bij dit adviesgesprek aanwezig zijn.

Binnen een week na het adviesgesprek ontvangen de ouders een brief waarin het advies staat. Een vervolggesprek om het advies verder te bespreken, is uiteraard mogelijk. De behandeling kan meteen van start gaan.

De behandeling

De behandeling bestaat uit psychotherapie en/of medicatie voor het kind en/of begeleiding of psychotherapie van het het gezin.

Duur van een behandeling is variabel.

Soms wordt medicatie aangeraden. De voor- en nadelen hiervan worden met de ouders besproken. Als het mogelijk is, wordt ook het kind hierin betrokken.

Het medicatieconsult

Dit onderzoek behelst in principe één afspraak, waarin het beleid wordt gemaakt en de eventuele medicatie wordt ingesteld, gevolgd door, afhankelijk van het verloop, één of meerdere vervolgcontacten.