skip to Main Content

Een afspraak maken gaat via de mail. Klik hier om het contactformulier te openen.
Op werkdagen is er telefonisch spreekuur tussen 8.30 uur en 9.00 uur
Telefoonnummer: 076 565 56 58
E-mail: Matthias@dekroonkinderpsychiatrie.nl

Praktijkadres:
Duivelsbruglaan 108
4835 JJ Breda

In de omgeving is voldoende parkeergelegenheid.

Verwijzing van de (huis)arts of een beschikking van de gemeente dient voor aanmelding in uw bezit te zijn.

De Kroon kinderpsychiatrie is een vrijgevestigde praktijk en beschikt niet over een 24-uurs crisisdienst.

Matthias de Kroon is een BIG geregistreerde kinder- en jeugdpsychiater, volwassenenpsychiater en psychotherapeut.

AGB-code 03069344

De Kroon kinderpsychiatrie heeft samenwerkingsovereenkomsten met specifieke therapeuten voor gespecialiseerde behandelingen.

De Kroon kinderpsychiatrie is aangesloten bij de klachtenregeling van de NVvP voor de WKKGZ, en voor de Jeugdwet bij de klachtencommissie van GGZ-WnB

De Kroon Kinderpsychiatrie participeert in het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd van regio WestBrabant. Dat betekent dat de persoonsgegevens van het kind centraal geregistreerd worden.

Het kwaliteitsstatuut ligt ter inzage in de praktijk.

De Privacy Policy ligt ter inzage in de praktijk.