Skip to content

Een afspraak maken gaat via de mail. Klik hier om het contactformulier te openen.
Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag is er telefonisch spreekuur tussen 8.30 uur en 9.00 uur
Telefoonnummer: 076 565 56 58
E-mail: Matthias@dekroonkinderpsychiatrie.nl

Praktijkadres:
Duivelsbruglaan 108
4835 JJ Breda

In de omgeving is voldoende parkeergelegenheid.

De Kroon kinderpsychiatrie is een vrijgevestigde praktijk en beschikt niet over een 24-uurs crisisdienst.

Matthias de Kroon is een BIG geregistreerde kinder- en jeugdpsychiater, volwassenenpsychiater en psychotherapeut.

AGB-code Zorgverlener 03069344
AGB-code Praktijk 03072746

De Kroon kinderpsychiatrie heeft samenwerkingsovereenkomsten met specifieke therapeuten voor gespecialiseerde behandelingen.

De Kroon kinderpsychiatrie is aangesloten bij de klachtenregeling van de NVvP voor de WKKGZ, en voor de Jeugdwet bij de klachtencommissie van GGZ-WnB

Het kwaliteitsstatuut ligt ter inzage in de praktijk.

De Privacy Policy ligt ter inzage in de praktijk.