M.M.J. de Kroon M.M.J. de Kroon | Kinder- en jeugdpsychiater

Kwaliteitsstatuut GGZ
Privacy Policy

De Kroon kinderpsychiatrie is gevestigd aan de Duivelsbruglaan 108 in Breda.

Kinder- en jeugdpsychiater Matthias de Kroon biedt diagnostiek en behandeling voor kinderen en jongeren, die vastlopen op school, werk en in het gezin, of die met zichzelf in de knoop zitten.

Aandachtsgebieden zijn: diagnostiek, behandelingsplanning, medicamenteuze- en inzichtgevende behandeling.

Aanmelden kind en jeugd

Voor een afspraak is een verwijzing nodig van de huisarts, de medisch specialist, de jeugdarts of de verantwoordelijke gemeentelijke instantie, specifiek voor de Gespecialiseerde GGZ, waarin wordt aangegeven om welk psychiatrisch probleem het (waarschijnlijk) gaat.

De Kroon kinderpsychiatrie heeft contracten met de gemeenten vallende onder West-Brabant Oost (regio Breda).

Wanneer een kind is aangemeld worden ouders en andere gezinsleden bij de behandeling betrokken. Ouders krijgen inzicht in de sterke en minder sterke kanten van hun kind.

Na aanmelding via het contactformulier vindt aansluitend een telefonische intake plaats. In principe volgt binnen zes weken het eerste face-to-face contact. Een diagnostisch traject neemt maximaal zes weken in beslag, eventuele behandeling volgt aansluitend. Actuele wachttijden zijn telefonisch of via de mail op te vragen.

Aanmelden jongvolwassenen (18-23 jaar)

U kunt verwezen worden door huisarts of medisch specialist. De verwijzing dient voor de gespecialiseerde GGZ te zijn.

De Kroon kinderpsychiatrie heeft voor 2021 contracten afgesloten met de de verzekeraars die vallen onder VGZ, CZ, VRZ en Caresq. De kosten van de behandeling worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Ook wanneer u in het bezit bent van een restitutiepolis wordt de behandeling in principe vergoed.

In alle bovenstaande gevallen worden de kosten volledig gedekt door verzekeraar of gemeente.

NB Voor volwassenen of als uw kind ouder is dan 18 jaar geldt er een verplicht eigen risico (voor somatische en psychische hulp) van €385.

Voor mensen die zonder tussenkomst van gemeente of verzekeraar in behandeling willen komen geldt een tarief van €160,00 per uur.